Bilgisayarın içindeki temel elemanıdır. Mikro işlemci diye de anılır. Komutları işler, hesaplamaları yapar, bilgisayarın içindeki bilgi akışını kontrol eder ve yönetir.

Mikro işlemcilerin her yeni kuşağı bir öncekinden çok daha güçlüdür. Mikro işlemciler; İntel, IBM, AMD ve Cyrix vb. firmalar tarafından üretilir. İntel' in mikro işlemcileri yaygın olarak kullanılır.